Prentenboekeninalletalen.nl is een initiatief van stichting VoorleesExpress. 

Vrijwilligers van de VoorleesExpress geven kinderen, die moeite hebben met taal, extra aandacht. Ze laten zien hoe leuk taal en lezen kan zijn en ondersteunen ouders om zelf de taalontwikkeling van hun kind meer te stimuleren.

Hierin is het essentieel om aan te sluiten bij de talenten en behoeften van ouders. Je kunt je kind het best veel taal meegeven op een manier die bij je past en in een taal waarin je je comfortabel voelt.

Omdat er voor een grote groep ouders onvoldoende aansprekend materiaal is waarop zij in hun eigen taal , en op hun eigen manier, aan de slag kunnen heeft stichting VoorleesExpress het initiatief genomen om prentenboeken te laten vertalen zodat ze toegankelijk worden voor anderstalige en/of laaggeletterde ouders en hun kinderen.